Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

11. marca 2015r. Zielonogórski Oddział PTMA zorganizował zajęcia z astronomii w przedszkolu nr 8 na ul. Witebskiej. Pierwotnie miały to być pokazy plam słonecznych, ale całkowite zachmurzenie i niska temperatura wymusiły zmianę programu.

Prezes Henryk Butkiewicz przeprowadził pogadankę i dyskusję na temat zjawisk astronomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaćmienia Słońca i warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy obserwacji zjawiska. Okazało się, że dzieci dysponują całkiem dużym zasobem wiedzy astronomicznej.

Następnie kol. Gabriel Wziętek objaśnił budowę i zasadę działania oraz sposoby posługiwania się teleskopem, lornetką i lunetą. Duże zainteresowanie wzbudziła także jego demonstracja działania filtrów stosowanych do obserwacji Słońca.

Częściowe zaćmienie Słońca: obserwacje w Lubsku i Zielonej Górze

Dnia 20.03.2015r. nasz Odział PTMA przeprowadził obserwacje zaćmienia Słońca w pobliżu Palmiarni.

Do obserwacji bezpośrednich używana była lornetka na statywie i teleskop Newtona z filtrami przeciwsłonecznymi (obsługiwał kol. Gabriel Wzietek).

Przy obserwacjach metodą projekcji obrazu na ekran zastosowano teleskop Maksutowa i refraktor (kol. Andrzei Au i Henryk Butkiewicz).

Kol. Michał Żejmo uruchomił teleskop słoneczny z monitorem, co umożliwiło również oglądanie i fotografowanie protuberancji słonecznych.

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W maksimum zaćmienia zaobserwowano wyraźne pociemnienie i obniżenie temperatury.

Obserwacje zaćmienia w Lubsku

Na terenie Lubska obserwacje częściowego zaćmienia Słońca zorganizował kol. Tadeusz Gerstel wspólnie z nauczycielem geografii w Gimnazjum nr 1 w Lubsku Krzysztofem Olejnikiem. Obserwacje przeprowadzono przy użyciu trzech teleskopów metodą projekcji obrazu na ekran i bezpośrednio z zastosowaniem filtrów. Demonstrowano również przebieg zjawiska na modelu. Zainteresowanie było bardzo duże. Gazeta Lubuska zamieściła artykuł o pokazie w Lubsku.

Maj 2015r.

Członkowie naszego Oddziału zorganizowali wspólnie z Biblioteką Norwida wieczorne obserwacje nieba:

8 maja - przed gmachem WiMBP Norwida;

15 maja - przed Zielonogórską Palmiarnią.;

30 maja - na Osiedlu Pomorskim przy Gimnazjum nr 8.

Lato Muz Wszelakich 2015

W ramach Lata Muz Wszelakich w lipcu i w sierpniu członkowie PTMA przeprowadzili obserwacje i pokazy nieba na Winnych Wzgórzach przy Palmiarni.

23, 24, 25 lipca 201521, 22 i 23 sierpnia 2015


28 września 2015r. - zaćmienie Księżyca. Obserwacje w Lubsku.
Kolega Tadeusz Gerstel wraz z nauczycielem geografii w Gimnazjum nr 1 w Lubsku Krzysztofem Olejnikiem zorganizowali nad ranem obserwacje zaćmienia Księżyca, obserwacje Wenus oraz mgławicy Oriona. Widownia licznie dopisała -  przybyło kilkadziesiąt osób głównie młodzież szkolna. Autorami zamieszczonych poniżej zdjęć są: Ada Jarzębińska, Kuba Radecki (Orion) i Wojtek Adamski (Księżyc).23 grudnia 2015r. Obserwacje zakrycia gwiazdy Aldebaran przez tarczę Księżyca - pokaz zorganizowany wspólnie przez PTMA i Zielonogórskie Planetarium Wenus.
Autor zamieszczonych poniżej zdjęć: Marek Marcinkowski

Obserwacje: 2012 - 2013 2014 2016


Obserwacje i pokazy nieba 2015 r.