Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

Kronika

Prezes Henryk Butkiewicz wręcza legitymacje najmłodszym członkom PTMA

Zebranie Oddziału 2007r.

Festiwal Nauki UZ - 2008r.

Prelekcja Tadeusza Gerstela dla uczniów gimnazjum w Lubsku 2007 r.

Szkolenie praktyczne i obserwcja Saturna

Z wycieczki do Torunia

Rok 2012

Rok 2009

Festiwal Nauki UZ rok 2010

Obserwacje refraktorem na Wieży Braniborskiej

Tadeusz Gerstel (z prawj) z entuzjastą astronomii,
wicedyrektorem gimnazjum w Lubsku w trakcie
przygotowywania prelekcji na terenie szkoły

Dni Nauki UZ rok 2004

Imponujące dzieło sztuki inżynierskiej

Teleskop o średnicy zwierciadła 250 mm i ogniskowej 2000 mm. Montaż paralaktyczny. Przyrząd o doskonałej stabilności i jakości obrazu. Teleskop samodzielnie wykonany przez członka PTMA - kol. Józefa Grześkowiaka, po zakupieniu przez Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazany został do użytkowania Oddziałowi PTMA i zainstalowany na platformie widokowej Wieży Braniborskiej. Instrument wykorzystywany był przez członków PTMA i studentów astronomii, służył także do pokazów dla uczniów i publiczności przez ponad 10 lat – do roku 2005. Po zainstalowaniu na wieży nowego teleskopu przekazany został pod opiekę kol. Tadeusza Gerstela do wykorzystania przez mieszkańców Lubska.

16 maja 2017r. Obserwacje nieba przed Palmiarnią rozpoczynamy od uroczystych obchodów 93. urodzin prezesa Henryka Butkiewicza.
Rok 2010

Tak było w maju 2017r.

26 marca 2018r. "A cóż piękniejszego nad niebo, które ogarnia wszystko co piękne?..."

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy
inż. Henryka Butkiewicza
wieloletniego Prezesa Zielonogórskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Wraz z Jego odejściem straciliśmy pełnego zapału i optymizmu Kolegę i Przyjaciela,
a nasze społeczeństwo wyjątkowo wytrwałego organizatora
popularyzacji wiedzy astronomicznej, odznaczonego za zasługi Złotą Odznaką PTMA.

Członkowie Zielonogórskiego Oddziału PTMA,
Zarząd Główny PTMA w Krakowie

Eugeniusz Gołębiewski "ELEGIA O HENRYKU"

Mimo swych najlepszych chęci,

Mimo swojej dobrej woli

Ziemia już się nie tak kręci,

Pewnie teraz coś Ją boli.

Boli Ziemię, Księżyc, Słońce,

Miłośników astronomii,

Bo miał serce tak gorące,

Każdy z nas Go z żalem wspomni.

Odszedł od nas Pan Butkiewicz,

W niebo patrzył całe życie.

Quo vadis - jak pisał Sienkiewicz.

Teraz chadza hen - w zenicie.

Łzę nie jedn z nas uroni

Na wspomnienie Pana Henia,

Lecz z nas każdy Go dogoni.

Henryku - do zobaczenia.

27. kwietnia 2019r. Nowa siedziba Oddziału


Współpracę z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury rozpoczął prezes Henryk Butkiewicz przed wielu laty. Budowa Centrum Nauki Keplera była uważnie śledzona przez nasz Oddział, a po jego otwarciu nasze zebrania odbywały się już w Planetarium Wenus. W bieżącym roku prezes Gabriel Wzietęk dokonanał ustaleń z kierownictwem Planetarium, które pozwoliły nam przenieść naszą dotychczasową siedzibę z Wieży Braniborskiej do Planetarium Wenus. 27 kwietnia 2019r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej z pełną nazwą Oddziału i logo, przy wejściu głównym do budynku Planetarium. Podczas tej uroczystości Planetarium reprezentowane było przez Dyrektor Zielonogóskiego Ośrodka Kultury panią Agatę Miedzińską, a nasz Oddział PTMA przez prezesa Gabriela Wziętka. obecni byli pracownicy Planetarium, członkowie PTMA i sympatycy naszego Oddziału.

28. października 2021r.


Z żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę i Przyjaciela Andrzeja Au, wspaniałego Człowieka, byłego wiceprezesa Oddziału, z zapałem wykorzystującego swój profesjonalizm w popularyzacji wiedzy astronomicznej, publicznych pokazach nieba, udzielaniu wskazówek i pomocy technicznej ułatwiającej członkom Oddziału prowadzenie samodzielnych obserwacji. Na zawsze pozostanie w naszej pamieci.

POŻEGNANIE

Drogi Panie Andrzeju zacnego nazwiska;

Twa Osoba każdemu z nas jest nadal bliska.

Au znaczy i złoto, które w sercu miałeś,

I podstawę w dziedzinie, którą się parałeś.


Ty, co tak wielu ludziom Wszechświat otworzyłeś,

Kiedy do teleskopu chętnych zaprosiłeś.

Cieszyłeś się każdym, wdrożonym w te arkana,

Gdyż była to Twoja dziedzina ukochana.


Żegnamy Cię ze smutkiem, żegnamy z łzą w oku,

Pamietając Twoją pracę z młodzieżą, co roku.

Czy ktoś jak Ty - potrafi zarażać nauką,

Co nie jest łatwą, a jest nadzwyczajną sztuką.


W imieniu wszystkich miłośników Astronomii

Eugeniusz Gołębiewski