Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

Zarząd Oddziału
Wybrany przez Walne Zebaranie Członków Oddziału PTMA w Zielonej Górze dnia 29 stycznia 2022 r.


Prezes:
Marek Marcinkowski

Wiceprezes
Gabriel Wziętek

Sekretarz:
Zdzisław Górski

Skarbnik:
Sławomir Gandecki

Członkowie Zarządu:
Tadeusz Gerstel
Zygmunt Jaworski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Włodzimierz Chorostin

Członek:
Eugeniusz Gołębiewski